Úvod

NA PODZIM 2005, PŘIŠEL NÁPAD NA OTEVŘENÍ DALŠÍHO BOWLINGU V TŘEBÍČI. PRVNÍ BOWLING JSME PROVOZOVALI V PROSTORÁCH ZÁBAVNÍHO CENTRA DON. DVĚ DRÁHY NEMĚLY ŠANCI POKRÝT OBROVSKÝ ZÁJEM NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ O TENTO SPORT.

BYLO LOGICKÉ POKUSIT SE POPTÁVKU USPOKOJIT. OD NÁPADU K REALIZACI UBĚHLO POUHÝCH DESET MĚSÍCŮ A V ČERVNU 2006 JSME OTEVŘELI ČTYŘDRÁHOVÝ BOWLING KOULE. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Novinky